Az atlaszlepke (Attacus atlas)

 A világ egyik legnagyobb lepkéje: ennek a fajnak a szárnyfelülete a legnagyobb. Egyes az Ornithoptera nembe tartozó fajok szárnyának a fesztávolsága ugyan nagyobb, mindenesetre az atlaszlepke a legnagyobb fesztávolságú éjszakai lepke. A nőstények még a hímeknél is nagyobbak és súlyosabbak, szárnyuk fesztávolsága elérheti a 26 centimétert. A szárnyak alapszíne a vöröses okkersárgától a sötét vörösbarnáig változó; mindegyiket egy-egy nagy, háromszögű üvegablak és szépen ívelt fekete, fehér és sárga rajzok díszítik.

Cadeting of August

It was August by the time we managed to organise the visiting of the new gem and crystal exhibiton of the local Hungarian Institute at Beregszasz, Transcarpathia. Our cadets was led and lectured by the local inst lecturer named dr Sandor Gonczy. The Bible lecture was from the Revelation 21 about the New Jerusalem. It was good to see the messages from the Bible passage, and also the 12s gem mentioned in Rev 21 as the base of the new Jerusalem described by John. We talked and sing about the new Jerusalem and about to way to get there.

Keresztyén természetjáró tábor

 Az Úr kegyelméből idén is meg tudtuk tartani a három napos keresztyén természetjáró táborunkat.

Az idei táborozás különleges volt. Egyrészt azért, mert ezen a hétvégen volt a beregújfalui gyülekezetünk tíz éves. Ennek az ünnepnek a keretén belül került sor a természetjáró tagok hivatalos beiktatására.

A keresztyén természetjáró tagsági esküje

 Keresztyén természetjáró esküje

1 A keresztyén természetjáró vallja, hogy a világot Isten alkotta hat nap alatt.

2 A keresztyén természetjáró vallja, hogy az ember bűnbeesése miatt megromlott az egész ember és a világ.

3 A keresztyén természetjáró vallja, hogy Isten Jézusban megkönyörült ezen a világon.

4 A keresztyén természetjáró vallja, hogy Istennek ezért a szabadításáért

egész életünket hálából neki kell szentelni.

5 A keresztyén természetjáró ezt a háláját imádságban és jócselekedetekben fejezi ki.

A virág, mint jelkép a Bibliában

 

Mulandóság és szépség

„Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága, megszárad a fű és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.” 1 Péter 1, 24

Ezt az igét Péter apostol Ézsaiás prófétától idézi. De megtalálható Dávid király zsoltáraiban, sőt a dinoszauruszok korában élő Jóbnál is.

Mert ez az ige olyan igazságot tartalmaz, amire Isten népe odafigyelt az évszázadokon és évezredeken keresztül. Lehet, hogy nekünk is oda kellene figyelni? Egész biztosan, különben nem lenne benne a Bibliában.

Christian Scouting of March

This year again Christian Scouting restarted from the Grace of Our Lord. The theme of the trip and the lesson were Flowers.

Our children learned about the flower. The parts and the life of the flowers, what kind of flowers we have in our forests, and how we can find their name, how they can identify flowers in special books of wild flowers.

From the 1 Peter 1, 24 – 25 „All men are like grass, and all their glory is like the flowers fall, but the word of the Lord stands forever.”

Márciusi természetjáró

Márciusi Keresztyén Természetjáró

Isten kegyelméből ezen az éven is újraindult a Keresztyén Természetjáró. A március hónapi alkalom témája a Virág volt. A keresztyén természetjárósok a virág felépítéséről, életéről tanultak, arról, hogy milyen virágok vannak az erdeinkben, és hogy kell növényhatározóval beazonosítani a vadvirágokat.
A Bibliából a 2 Péter 1, 24-25 alapján volt szó a virágról, mint a szépség és mulandóság jelképéről:

Oldalak